Shipping company badges

 

Utbildningstecken mm

Qualification badges and others

 

För åskådnings skull är avbildade märken något större än i verkligheten. Alla avbildningar står dock storleksmässigt i relation till varandra.

 

Mössmärke - utbildningstecken för elev vid navigationsskola, nautisk linje i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar eller Härnösand, styrman- och sjökaptenklasserna.

Okänd härkomst.

Mössmärke - radiotelegrafist.

 

Mössmärke - utbildningstecken för elev vid navigationsskola, maskinteknisk linje i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Härnösand, maskinist- och övermaskinistklasserna.

Okänd härkomst.

Mössmärke - utbildningstecken för genomgången navigationsskola, maskinteknisk linje, och avlagd maskinistexamen.

Detta märke är Svenska Maskinistförbundets kårmärke - fastställt 1903 av Stockholms Maskinistförening och komponerat av F.L. Holst.

Fanns som mössmärke och kråsnål och tillhandahölls sannolikt medlemmar av ovanstående föreningar.

 

Mössmärke - ett neutralt märke för befälhavare. Förekom i rederier, som inte hade egen rederiflagga i form av mössmärke.

Mössmärke - ett neutralt märke för befälhavare. Förekom i rederier, som inte hade egen rederiflagga i form av mössmärke.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 S2 T U VW X Y Z Å Ä Ö

Oidentifierade

Tillbaka till index