Swedish shipping company badges

 

M

Märkena presenteras utan alfabetisk ordning.

No alphabetical order.

För åskådnings skull är avbildade märken något större än i verkligheten. Alla avbildningar står dock storleksmässigt i relation till varandra. Variantnumreringen innebär inte kronologisk ordning.

Rederi AB Majviken, Gothenburg

Founded: 1922

Managing Dir: C. A. Berglund

Partrederiet Sven Julius Mattsson, Slite

Founded:

Managing Dir: Sven Mattsson

AB Robert Myrsten, Slite

Founded: 1951

Managing Dir: Robert Myrsten

 

AB Malmö Tankrederi, Malmö

Founded: 1956

Managing Dir: C. E. von Seth

Marma-Långrörs AB, Söderhamn

Founded: 1858

Managing Dir: Marma Sågverks AB

Malmros Rederi AB, Trelleborg

Founded: 1968 (namnändring)

Managing Dir: Jarl Malmros

 

Malmö Hamnförvaltning, Malmö

Founded:

Managing Dir: Hamndirektören

 

 

Malmö Bogser AB, Malmö

Founded: 1872

Managing Dir: John Sjölund

variant 1

Malmö Bogser AB, Malmö

Founded: 1872

Managing Dir: John Sjölund

variant 2

Rederi AB Mira, Gothenburg

Founded: 1947

Managing Dir: Ivar Galéen

 

Malmö Förenade Stuveri AB, Malmö

Founded: 1898/1917

Managing Dir: Richard Hain

variant 1

Malmö Förenade Stuveri AB, Malmö

Founded: 1898/1917

Managing Dir: Richard Hain

variant 2

 

Malmö Förenade Stuveri AB, Malmö

Founded: 1898/1917

Managing Dir: Richard Hain

variant 3

 

Rederi AB Meteor, Simrishamn

Founded: 1923

Managing Dir: Axel Christensen

Rederi AB Monark, Stockholm

Founded: 1928

Managing Dir: Arnold de Champs

Rederi AB Motortank, Gothenburg

Founded: 1939

Managing Dir: Gunnar Larson

 

J.E. Manne & Co, Gothenburg

Founded: 1881

Managing Dir: Claes Manne

variant 1

J.E. Manne & Co, Gothenburg

Founded: 1881

Managing Dir: Claes Manne

variant 2

J.E. Manne & Co, Gothenburg

Founded: 1881

Managing Dir: Claes Manne

variant 3

 

Marstrandsfärjan, Marstrand

Founded: 1913

Managing Dir: Marstrand stad

 

Malmö Rederi AB, Malmö

Founded: 1946

Managing Dir: Sune Lecander

Rederiet för m/s Marion, Stockholm

Founded: 1961

Managing Dir: Åke Högberg

Marstrands Ångfartygs AB, Marstrand

Founded: 1875

Managing Dir: Bertil Egnell

variant 1

 

Marstrands Ångfartygs AB, Marstrand

Founded: 1875

Managing Dir: Bertil Egnell

variant 2

Marstrands Ångfartygs AB, Marstrand

Founded: 1875

Managing Dir: Bertil Egnell

variant 3

 

Marstrands Ångfartygs AB, Marstrand

Founded: 1875

Managing Dir: Bertil Egnell

variant 4

 
   

 

Rederi AB Mellba, Stockholm

Founded: 1948

Managing Dir: Mauritz Mellbin

 
   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 S2 T U VW X Y Z Å Ä Ö

Oidentifierade

Tillbaka till index