Swedish shipping company badges

 

I

Märkena presenteras utan alfabetisk ordning.

No alphabetical order.

För åskådnings skull är avbildade märken något större än i verkligheten. Alla avbildningar står dock storleksmässigt i relation till varandra. Variantnumreringen innebär inte kronologisk ordning.

 

Rederi AB Iris, Stockholm

Founded: 1922

Managing Dir: Clas H. Abrahamsen

variant 1

Rederi AB Iris, Stockholm

Founded: 1922

Managing Dir: Clas H. Abrahamsen

variant 2

 

Rederi AB Iris, Stockholm

Founded: 1922

Managing Dir: Clas H. Abrahamsen

variant 3

 

Inrikessjöfartens befälsförening, Stockholm

Founded:

Managing Dir:

Rederi AB Ingolf, Kivik

Founded: 1936

Managing Dir: N. K. Dahlberg

 

 

  Rederi AB Insjöfart, Gothenburg

Founded:

Managing Dir:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 S2 T U VW X Y Z Å Ä Ö

Oidentifierade

Tillbaka till index