Swedish shipping company badges

 

S-1

Märkena presenteras utan alfabetisk ordning.

No alphabetical order.

För åskådnings skull är avbildade märken något större än i verkligheten. Alla avbildningar står dock storleksmässigt i relation till varandra. Variantnumreringen innebär inte kronologisk ordning.

AB Skandinavisk Linjetrafik, Landskrona

Founded:

Managing Dir:

variant 1

AB Skandinavisk Linjetrafik, Landskrona

Founded:

Managing Dir:

variant 2

AB Skandinavisk Linjetrafik, Landskrona

Founded:

Managing Dir:

variant 3

 

AB Svenska Amerika Linien, Gothenburg

Founded: 1911

Managing Dir: Erik Wijk

variant 1

AB Svenska Amerika Linien, Gothenburg

Founded: 1911

Managing Dir: Erik Wijk

variant 2

AB Svenska Amerika Linien, Gothenburg

Founded: 1911

Managing Dir: Erik Wijk

variant 3

 

AB Svenska Amerika Linien, Gothenburg

Founded: 1911

Managing Dir: Erik Wijk

variant 4

AB Svenska Amerika Linien, Gothenburg

Founded: 1911

Managing Dir: Erik Wijk

variant 5

Rederi AB Suecia, Stockholm

Founded: 1933

Managing Dir: A. I. Barthens

 

AB Scandinavian Continental Line (SCOL), Stockholm

Founded: 1969

Managing Dir: Lars Fogelberg

variant 1

AB Scandinavian Continental Line (SCOL), Stockholm

Founded: 1969

Managing Dir: Lars Fogelberg

variant 2

AB Scandinavian Continental Line (SCOL), Stockholm

Founded: 1969

Managing Dir: Lars Fogelberg

variant 3

 

Rederi AB Sylvia, Gothenburg

Founded: 1929

Managing Dir: A.Billner

Sydsvenska Bogser & Rederi AB, Malmö

Founded: 1956

Managing Dir: Anders Roxe

AB Ingolf Schander, Gothenburg

Founded: 1942

Managing Dir: Ingolf Schander

 

Rederi AB Bertil Skanse & Co, Skärhamn

Founded: 1951

Managing Dir: Bertil Skanse

Svenska Orientlinjen AB, Gothenburg

Founded: 1927

Managing Dir: E. Wetter

Rederi AB Svenska Lloyd, Gothenburg

Founded: 1869

Managing Dir: K. R. Bökman

variant 1

 

Rederi AB Svenska Lloyd, Gothenburg

Founded: 1869

Managing Dir: K. R. Bökman

variant 2

Rederi AB Svenska Lloyd, Gothenburg

Founded: 1869

Managing Dir: K. R. Bökman

variant 3

 

Rederi AB Svenska Lloyd, Gothenburg

Founded: 1869

Managing Dir: K. R. Bökman

variant 4

 

Rederi AB Svenska Lloyd, Gothenburg

Founded: 1869

Managing Dir: K. R. Bökman

Båtmansmärke

variant 5

 

 

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg

Founded: 1907

Managing Dir: Dan Axel Broström

variant 1

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg

Founded: 1907

Managing Dir: Dan Axel Broström

variant 2

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg

Founded: 1907

Managing Dir: Dan Axel Broström

variant 3

 

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg

Founded: 1907

Managing Dir: Dan Axel Broström

variant 4

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg

Founded: 1907

Managing Dir: Dan Axel Broström

variant 5

Salénia AB, rederiet för m/s Lindblad Explorer, Stockholm

Founded: 1982

Managing Dir: Sven Salén AB

 

Salén Rederierna, Stockholm

Founded: 1926

Managing Dir: Sven Salén

variant 1

Salén Rederierna, Stockholm

Founded: 1926

Managing Dir: Sven Salén

variant 2

Salén Rederierna, Stockholm

Founded: 1926

Managing Dir: Sven Salén

variant 3

 

Salén Rederierna, Stockholm

Founded: 1926

Managing Dir: Sven Salén

variant 4

Rederi AB Södra Wettern, Visingsö

Founded: 1983

Managing Dir: Jan Olof Moberg

variant 1

Rederi AB Södra Wettern, Visingsö

Founded: 1983

Managing Dir: Jan Olof Moberg

variant 2

 

Sightseeing Stockholm AB, Stockholm

Founded: 1937

Managing Dir: AB Nordisk Resebureau

Ångfartygs AB Sölve, Gothenburg

Founded: 1884

Managing Dir: Theodor Ahrenberg

 

Sessan Linjen, Gothenburg (Rederi AB Göteborg-Fredrikshavn-linjen)

Founded: 1936

Managing Dir: Harry Trapp

Rederiet för m/s Sundex, Kalmar

Founded: 1972

Managing Dir: Göran Häggerud

Rederiet för m/s Sonette, Landskrona

Founded: 1967

Managing Dir: P. V. Liljegren

 

Stockholms Södra Skärgårds Samtrafik AB, Stavsnäs

Founded: 1966

Managing Dir: Gunnar Ekström

 

Svenska Cellulosa AB, Sundsvall

Founded: 1929

Managing Dir: G. J. Göranson

variant 1

Svenska Cellulosa AB, Sundsvall

Founded: 1929

Managing Dir: G. J. Göranson

variant 2

Rederi AB Skansholmen, Vestervik

Founded: 1936

Managing Dir: Axel Hansson

 

Rederiet för s/s Skogland, Helsingborg

Founded:

Managing Dir:

 

Santessons Rederier AB, Ystad

Founded: 1938

Managing Dir: Pehr Erik Santesson

Ställbergs Grufve AB Rederi, Stockholm

Founded:

Managing Dir: Per Skiöld

Rederi AB Ställvik, Stockholm

Founded:

Managing Dir:

 

 

Stockholms Transport- och Bogserings AB, Stockholm

Founded: 1867

Managing Dir: Erik Appelqvist

variant 1

Stockholms Transport- och Bogserings AB, Stockholm

Founded: 1867

Managing Dir: Erik Appelqvist

variant 3

 

Stockholms Transport- och Bogserings AB, Stockholm

Founded: 1867

Managing Dir: Erik Appelqvist

varaiant 2

 

Rederi AB Sebou, Stockholm

Founded: 1952

Managing Dir: Rosemay Cassel

AB Svenska Chicago Linjen, Stockholm

Founded: 1944

Joint shipping by Rederi AB Ragne, Vestervik and AB Anders Smith, Stockholm.

Managing Dir: Ragnar Nilsson

Rederi AB Saltsjöfart, Stockholm

Founded: 1954

Managing Dir:

 

Stockholm-Sandhamns Rederi AB, Sandhamn

Founded: 1916

Managing Dir: Gunnar Öhlin

 

Nya Wästerås Rederi & Ångfartyg

Swecox International  AB, Västerås

Founded: 1979

Managing Dir:

Rederi AB Sigyn, Helsingborg

Founded: 1931

Managing Dir: Hans J. Lundgren

Förenade Superfosfat AB, Helsingborg

Founded:

Managing Dir: Sigvard Hellestam

 

Ångfartygs AB Södra Sverige, Stockholm

Founded: 1871

Managing Dir: Jacob Settervall

variant 1

Ångfartygs AB Södra Sverige, Stockholm

Founded: 1871

Managing Dir: Jacob Settervall

variant 2

 

Ångfartygs AB Södra Sverige, Stockholm

Founded: 1871

Managing Dir: Jacob Settervall

variant 3

 

Rederi AB Sjöstjärnan, Stockholm

Founded: 1931

Managing Dir: Gustav Lindgren

Ångfartygs AB Södermanland, Nyköping

Founded: 1885

Managing Dir:

Scandinavian Motorships AB, Stockholm

Founded: 1972

Managing Dir: Bengt Törnqvist

variant 1

 

Scandinavian Motorships AB, Stockholm

Founded: 1972

Managing Dir: Bengt Törnqvist

variant 2

 

Skärgårdsrederiet AB, Stockholm

Founded: 1946

Managing Dir: Gustav Karlberg

Rederi AB Sundfart, Helsingborg

Founded: 1956

Managing Dir: Helmer Porre

Rederi AB Söderö, Öregrund

Founded: 1928

Managing Dir: Willy Grosche

 

Rederi AB Strömsholmen, Vestervik

Founded: 1936

Managing Dir: Axel Hansson

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 S2 T U VW X Y Z Å Ä Ö

Oidentifierade

Tillbaka till index