Swedish shipping company badges

 

O

Märkena presenteras utan alfabetisk ordning.

No alphabetical order.

För åskådnings skull är avbildade märken något större än i verkligheten. Alla avbildningar står dock storleksmässigt i relation till varandra. Variantnumreringen innebär inte kronologisk ordning.

AB Oceankompaniet, Gothenburg

Founded: 1946

Managing Dir: William Thorén

variant 1

AB Oceankompaniet, Gothenburg

Founded: 1946

Managing Dir: William Thorén

variant 2

Rederi AB Otaria, Stockholm

Founded: 1949

Managing Dir: E. A. Westerdahl

 

Oskarshamns Ångfartygs AB, Oskarshamn

Founded: 1877

Managing Dir: W. Olsson

AB Olson & Wright, Stockholm

(Rederi AB Protector, Stockholm)

Founded: 1864/1923

Managing Dir: Torsten Roberg

 

Rederi AB Ostenia, Vestervik

Founded: 1937

Managing Dir: Olga Ahlsiö

OT Rederiet AB, Skärhamn

Founded:

Managing Dir: Johansson

OK-Rederiet (Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund), Stockholm

Founded: 1956

Managing Dir: A.R. Carlsson

variant 1

 

OK-Rederiet (Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund), Stockholm

Founded: 1956

Managing Dir: A.R. Carlsson

variant 2

Rederi AB Ostkusten, Simrishamn

Founded: 1922

Managing Dir: Olof Jönsson

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 S2 T U VW X Y Z Å Ä Ö

Oidentifierade

Tillbaka till index